Hoe gaat Paranormal Society Belgium (P.S.B.) tewerk?

Vooronderzoek:

Bij melding van een activiteit beslist Paranormal Society Belgium om in actie over te gaan. De vrijwilligers van ons team zullen een grondig en zeer gedocumenteerd verslag maken van het verhaal, na een gesprek met de client.
De documentatie in deze fase is de sleutel van het onderzoek.
Heel ons onderzoek is gebaseerd op de conclusie en informatie die we verzamelen. Tijdens het interview proces met de client hebben we al een beeld en kennis van een aantal andere belangrijke factoren zoals:


* De psychologische en medische toestand van de client.
* De omgeving waarin de activiteit zich bevind.
* De clienten relatie met andere mensen die aanwezig zijn in de actieve locatie.
* De gewoonten van de klant, zoals boeken, films of andere activiteiten die ze kunnen aangaan.
* De aard van de Religie.

Na het intervieuw verzamelen we alle gegevens, samen met de locatie ervaring en eventueel een
historisch onderzoek in een dossier. Samen met alle vrijwilligers bepalen we in een vergadering
of er logische en verklaarbare oorzaken zijn en bepalen we of er een verder onderzoek komt.
Bij een verder onderzoek doen we een poging om de activiteit te documenteren als deze zich voordoet.


Voorbereiding onderzoek:

Ter voorbereiding van het onderzoek zullen de volgende punten worden nageleefd:

1. Iedereen die niet van het team is verlaat de locatie. Om zo zuiver mogelijk te kunnen werken wordt volledige stilte
... geëist binnen het gebouw.
2. Alle verlichting gaat uit bij aanvang van het onderzoek.
3. Uitschakelen van alle vormen van draadloze communicatie op de locatie.(wifi, gsm's, babyfoon, etc...)
4. Schakel alle grote EMF producerende toestellen of installaties uit.
5. Een technisch onderzoek wordt uitgevoerd en al de postities van electrische leidingen,Zendmasten,
. . krachtige apparaten, waterlopen enz. worden genoteerd.
6. Ramen en deuren worden gesloten, rammelende of losse raam-en deurkozijn worden genoteerd en
. . eventueel mogelijk vastgemaakt.
7. Opstellen van alle onderzoeksapparatuur.


Het Onderzoek:

Tijdens het onderzoek zijn onze team vrijwilligers verspreid over diverse locaties in het pand. Elke onderzoeker
noteert en geeft tijdstempels (schriftelijk) aan van de kleinste beweging en gerucht tot elke mogelijke activiteit. Persoonlijke gevoelens en gedachten worden ook opgenomen in het onderzoek omdat deze soms tot belangrijke informatie kunnen leiden. We vereisen algemene stilte gedurende het onderzoek proces.

We gaan elk onderzoek met een neutrale houding in, aangezien de meeste claims kunnen worden
toegeschreven aan een niet-paranormale oorzaak. We zullen proberen om elke vordering te
ontmaskeren en te ontkrachten. Ook zullen we bij paranormale fenomenen proberen om onomstotelijk
bewijs te verzamelen.

Alle apparatuur die we gebruiken is ingesteld op onze onderzoekwijze. Alles wordt opgenomen op video, audio en foto,
om na het onderzoek alles te analyseren en sommige momenten te kunnen herzien. Om al deze informatie
na het onderzoek te bekijken en te beluisteren kost heel veel tijd, reken op een aantal weken voor een eindverslag.

Bij dringende problemen grijpen we ter plaatsen in.

De resultaten:

Alle gegevens die we verzamelen op een onderzoek worden geanalyseerd en vervolgens beoordeeld door ons onderzoeksteam. De belangrijkste gegevens en bevindingen worden vervolgens gepresenteerd aan de
opdrachtgever. Hoewel de evaluatie van bewijs enige tijd kan duren, kunnen we gerust zijn in feiten dat
de gegevens die worden verzameld en gepresenteerd nauwkeurig zijn.
Alle beeld, audio en fotomateriaal blijft ter beschikking van P.S.B. en zal niet gepubliceerd worden voor derden.